Fail Meja GDM

  1. Sila dapatkan Salinan Fail Meja bagi Guru Data daripada pautan yang disediakan. Fail Meja ini perlu dikemaskini dan di cetak mengikut keperluan pihak pentadbiran sekolah. Fail meja ini mengandungi maklumat lengkap yang membolehkan penyandang jawatan itu menjalankan tugas-tugasnya dengan cekap, bertanggungjawab dan berkesan.
  2. Maklumat-maklumat yang perlu dibuat penambahan di dalam fail meja ini adalah:
             2.1 Objektif Sekolah;
             2.2 Carta Organisasi Sekolah;
             2.4 Carta Organisasi Sekolah (Kedudukan Guru Data);
             2.5 Senarai Tugas/Kuasa/Hubungan dengan lain-lain guru ;
             2.6 Peraturan-peraturan Pentadbiran;
             2.7 Proses Kerja

                  i. Carta Aliran Kerja ;
                 ii. Senarai Semak/Checklist ;
                iii. Senarai Undang-undang Pekeliling dan Lain-lain Rujukan ;
                iv. Senarai Borang-borang Yang Digunakan ; dan
                 v. Norma Kerja.

            2.8 Senarai Keahlian Jawatankuasa – jika berkaitan ; dan
            2.9 Contoh Senarai Tugas Harian.

Template atau contoh telah disediakan hanya perlu dimurnikan oleh guru data mengikut tugasan hakiki yang dilakukan di sekolah sahaja.
Baca Seterusnya »»
Related Posts with Thumbnails